EG AVANCE 32


EG AVANCE 32

เป็นกล่องควบคุมระบบแก๊สที่พร้อมด้วยอุปกรณ์หัวฉีดแก๊สและหม้อต้มแก๊สที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
สำหรับชุดติดตั้งแก๊สมาตรฐาน แต่ทำงานภายใต้โปรแกรมการควบคุมที่ทันสมัย การรับและส่งข้อมูลตลอดจนการคำนวณเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยวของวินาที โดยขนาดของกล่องควบคุมมีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมต่อด้วยปลั๊กกล่องคอนโทรลของ MOLEX ซึ่งเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์ที่ได้มาตรฐานยานยนต์

TECHNICAL SPECIFICATION

 • ออกแบบมาใช้กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เกินขนาด 4 สูบ
 • ระบบมีความสามารถเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ได้(ทั้งประเภท K –LINE และ ประเภท CAN)
  เพื่อทำการปรับแต่งแก๊สให้ถูกต้องตาม FUEL TRIM
 • มีฟังชั่นทดสอบกำลังงานเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน และใช้แก๊ส
  (โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือวัดภายนอก(Chassis Dynamometer) )
 • มีฟั่งชั่นการเพิ่มการฉีดน้ำมันระหว่างการใช้แก๊ส (Extra-Injection)
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติโดยการกดปุ่มจากสวิส์ทระบบแก๊สโดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นช่วยเหลือการปรับจูนอย่างง่ายๆแบบ ขั้นตอน ต่อ ขั้นตอน(Step-By-Step)
 • ระบบได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆและมีโปรแกรมรูปแบบใหม่สะดวกต่อการ
  ปรับจูนอัตโนมัติ  ,โปรแกรมออกแบบให้ตรวจจับสัญญานรอบเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
  (อีกทั้งยังสามารถต่อสายสัญญานวัดรอบเครื่องยนต์จากสายสัญญานหัวฉีดน้ำมันได้โดยตรง)
 • มีฟังชั่นตรวจสอบและแสดงรูปแบบสัญญานการฉีดเชื้อเพลิงน้ำมัน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • ปรับรูปแบบการคำนวณของฟังชั่นการปรับแต่งการฉีดเชื้อเพลิงแก๊สอัตโนมัติระหว่าง
  ทำงานใหม่ทั้งหมด ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
 • เปลี่ยนสวิส์ทแก๊สเป็นแบบใหม่โดยมีสัญญานเตือนภายใน และสามารถ
  ปรับแต่งระดับไฟแสดงปริมาณแก๊สภายในถังโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาด
  โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์

 
NEW PRODUCT 2017


EG BASICO