EG AVANCE 48

EG AVANCE 48

กล่องคอนโทรลที่ ประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน BUFFERขนาดใหญ่ และการประมวลผลผ่านCPUความเร็วสูง (128Mhz)ซึ่งเป็นผลให้กล่องคอนโทรล สามารถเปิดฟังชั่นการทำงานได้หลายอย่างพร้อมๆกันซึ่
งทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิผลยอดเยี่ยม

EG ADVANCE 48 เป็นกล่องคอนโทรลระบบแก๊สที่รวมกันระหว่างความง่ายเช่น EG BASICO แต่เพียบพร้อมและเต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ของโปรแกรมเพื่อเป็นตอบสนองให้กับยานยนต์รุ่นใหม่
บอร์ดคอนโทรลขนาด 48 พิน ถูกบรรจุภายในกล่องอลูมิเนียม พร้อมระบบวาว์ลระบายอากาศเพื่อป้องกันความชื้น

รองรับเครื่องยนต์         4 / 6 / 8    สูบ
ขนาดกล่อง              กว้าง / ยาว / หนา  124 / 150 / 38 มม.
วัสดุกล่อง                อลูมิเนียม

TECHNICAL SPECIFICATION

 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน  LAMDA เซนเซอร์ ได้  2 ตำแหน่ง
 • โปรแกรมมีการอัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อย่างอัตโนมัติ
 • มีฟังชั่นเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  และ WIFI
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติจากสวิส์ทของระบบแก๊สโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • มีฟังชั่นการช่วยเหลือการปรับจูนแก๊ส
 • ระบบมีเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
 • มีความสามารถระงับการใช้งานระบบแก๊ส ตามเงื่อนไขการกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • มีฟังชั่นการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ(OUT PUT )ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
 • มีฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง( injection order)
 • มีฟังชั่นตรวจสอบสัญญานการทำงานของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส
 • รองรับระบบเครื่องยนต์ที่มีฟังชั่น START AND STOP
 • รองรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ VALVETRONIC
 •  เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
 • ฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบเมื่อกดสวิส์ทแก๊ส
 • ฟังชั่นการกำหนดให้สตาร์ทแก๊สโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • มีฟังชั่นอุ่นหัวฉีดแก๊ส

 

   NEW PRODUCT 2017


EG BASICO