EG SUPERIOR

EG SUPERIOR

EG SUPERIOR คือ เทคโนโลยี่ ขั้นสุดยอดทั้งด้านอุปกรณ์ แก๊ส (หม้อต้มแก๊ส,หัวฉีดแก๊ส) การออกแบบบอร์ด ECU ประสิทธิภาพสูงทั้งขนาด BUFFER ข้อมูลขนาดใหญ่ ,CPU ความเร็วสูง ,มี  TAP (Timing Advance Processor)แบบ ON –BOARD รวมทั้งโปรแกรมควบคุมประสิทธิภาพสูงที่สุด ในอนุกรม EG CONTROLER ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ของทีมงานแผนก ค้นคว้า
และวิจัยผลิตภัณฑ์  บริษัท ยุโรปแก๊ส จำกัด ประเทศ โปแลนด์

การรับประกัน             5 ปี

รองรับเครื่องยนต์          4 / 6 / 8    สูบ
ขนาดกล่อง               กว้าง / ยาว / หนา  124 / 150 / 38 มม.
วัสดุกล่อง                 อลูมิเนียม

TECHNICAL SPECIFICATION

 • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาน  LAMDA เซนเซอร์ ได้  2 ตำแหน่ง
 • โปรแกรมมีการอัพเดทเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่อย่างอัตโนมัติ
 • มีฟังชั่นเตือนให้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง
 • รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  และ WIFI
 • มีฟังชั่นการปรับจูนอัตโนมัติจากสวิทท์ของระบบแก๊สโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
 • มีฟังชั่นการปรับแต่งการจ่ายแก๊สโดยอัตโนมัติตลอดเวลาการใช้งาน
 • มีฟังชั่นการช่วยเหลือการปรับจูน
 • ระบบมีเสียงเตือนทันทีที่ระบบแก๊สตรวจพบข้อบกพร่อง
 • โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลและสร้างกราฟเปรียบเทียบตลอดเวลาที่ใช้งาน
 • การติดตั้งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายวัดรอบเครื่องยนต์
 • มีฟั่งชั่นการเพิ่มการจ่ายฉีดน้ำมันระหว่างการใช้แก๊ส (สามารถปรับแต่งการฉีดน้ำมันได้)
 • มีความสามารถระงับการใช้งานระบบแก๊ส ตามเงื่อนไขกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน
 • ระบบสามารถทำการกำหนดเวลาการตัดปั๊มเชื้อเพลิงน้ำมันได้ตามต้องการ
 • มีฟังชั่นการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ(OUT PUT )ของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
 • มีฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการฉีดเชื้อเพลิง( injection order)
 • มีฟังชั่นตรวจสอบสัญญานการทำงานของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส
 • รองรับระบบเครื่องยนต์ที่มีฟังชั่น START AND STOP
 • รองรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ VALVETRONIC
 •  เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถกำหนดให้ทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
 •  เมื่อเชื่อมต่อระบบ OBD ของรถยนต์ ระบบสามารถทำการลบโค๊ดข้อผิดพลาดได้โดยการกดปุ่มสวิส์ทแก๊ส
 • ฟังชั่นการกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบเมื่อกดสวิส์ทแก๊ส
 • ฟังชั่นการกำหนดให้สตาร์ทแก๊สโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์
 • มีฟังชั่นอุ่นหัวฉีดแก๊ส
 • มีระบบ TAP (Timing Advance Processor)เป็นมาตรฐานภายใน เพื่อรองรับการเลื่อนองศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง LPG หรือ CNG

   NEW PRODUCT 2017


EG BASICO